De Klokhofstede werd eind 2001 aangekocht door de familie De Maertelaere - Duquesne uit Heusden. In mei 2002 werd cvba Klokhofstede opgericht voor de uitbating van een biologisch landbouwbedrijf.
In die periode werd de hoeve beschermd door Monumenten en Landschappen, en dat zowel als monument en als dorpsgezicht.

In 2003 - 2004 werd een gedeelte van de oude gebouwen gerestaureerd: het boerenhuis dat nu het woonhuis is van de uitbaters, het bakhuis dat een vakantiewoning werd en de kleine schuur die nu als jongveestal wordt gebruikt.
Voor de twee grote schuren werden restauratieplannen ingediend bij de overheid; hopelijk kunnen ze in 2008 uitgevoerd worden.

De Klokhofstede is architecturaal een typisch Westvlaamse polderhoeve. Kenmerkend is de open bebouwing: de gebouwen staan los van mekaar, traditioneel opgesteld in een U-vorm en omgeven door een gracht. De naam 'Klokhofstede' verwijst naar de klok op het boerenhuis.

De oudste vermelding van deze boerderij gaat terug tot een ommeloper van 1697: "hofstede ... met de mote ende wallen ende syngelen rontomme". In die tijd was de pachthoeve omwald door een dubbele gracht. De mooi versierde zijgevels van de dwarse gebouwen geven hun bouwjaar weer: 1862 en 1863. In 1875 wordt centraal achter deze twee gebouwen een boerenhuis gebouwd, waarna in 1876 het oude wordt afgebroken en achter het boerenhuis een zomerkeuken-bakhuis wordt ingericht. In 1975 wordt de zomerkeuken verbonden met het boerenhuis.

home